Pomoc statystyczna Analizy statystyczne ankiet
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Współczynniki kontyngencji

Jak wspomniano w artykule dotyczącym testów chi kwadrat, sam test nie mówi nam o sile związku, tylko informuję nas o istnieniu takich zależności. W celu sprawdzenia czy dana korelacja jest silna, czy słaba, posługujemy się współczynnikami kontyngencji:

Współczynnik Phi, ϕ Yule'a

Stosowany w przypadku tabel kontyngencji 2 × 2, wyrażany wzorem:

gdzie:
ϕ - współczynnik phi Yule'a
χ2 - wynik testu chi kwadrat
N - liczba obserwacji

Kiedy cechy są niezależne (brak korelacji), współczynnik przyjmuję wartości zbliżone do zera. Dla cech całkowicie zależnych równy jest jedności.

Współczynnik V Cramera

Stosowany w przypadku tablic wielodzielnych, wyrażany wzorem:

gdzie:
V - współczynnik V-Cramera
χ2 - wynik testu chi kwadrat
n - liczba obserwacji
m = mniejsza z licz k i l określających liczbę wierszy i kolumn

Przykład:
Posłużmy się danymi, użytymi w celu pokazania wyliczeń dotyczących analizy chi kwadrat. Do naszego wzoru podstawiamy wyliczoną wcześniej statystykę chi kwadrat oraz pozostałe dane:


Wartość V równa 0,39 świadczy o tym, że nasza korelacja jest średnio silna, przy poziomie prawdopodobieństwa 0,001 (wartość p jest wyznaczana na podstawie statystyki chi kwadrat).

Jeśli potrzebuję Państwo szerszej pomocy w opracowaniu statystycznym swoich wyników badań, mają Państwo problem z analizą wyników pracy magisterskiej, lub inne pytania związane ze statystyką, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Website template designed by TemplateMonster.com