Pomoc statystyczna Analizy statystyczne ankiet
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Test McNemary

Aby wytłumaczyć zastosowanie wymienionego wyżej testu, posłużymy się przykładem.
Przeprowadzono ankietę, w której pytano się ankietowanych „Czy wirusem HIV można się zakazić przez podanie ręki?”. Odpowiedź „Tak” udzieliło 67 osób z pośród 100 ankietowanych. Po zastosowanej ankiecie przeprowadzono wśród uczestników, wykład na temat choroby AIDS i metodach przenoszenia wirusa HIV. Po wykładzie ponowiono pytanie. W wyniku badania: odpowiedzi „Tak” udzieliło 20 osób, w tym 0 osób co wcześniej udzieliło odpowiedzi „Nie”. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 80 osób, w tym 47 osób co wcześniej udzieliło odpowiedzi „Tak”. Pytanie jakie stawia badacz brzmi: Czy przeprowadzony wykład wpłynął na rodzaj udzielanych odpowiedzi?.
Hipoteza zerowa testu McNemary ma postać:
Nie doszło do zmiany odsetka osób z odpowiedzią "Tak" pod wpływem przeprowadzonego wykładu.
Hipoteza alternatywna testu McNemary:
Odsetek osób z odpowiedzią "Tak" istotnie się zmienił pod wpływem przeprowadzonego wykładu.
Czyli podsumowując test McNemary służy do porównania czy nastąpiły istotne zmiany w parach odpowiedzi przed i po badaniu.
Wzór testu McNemary ma postać:


Gdzie:

A – liczba osób u których w wyniku wysłuchania wykładu nastąpiła zmiana odpowiedzi z Nie na Tak
B – liczna osób u których w wyniku wysłuchania wykładu nastąpiła zmiana odpowiedzi Tak na NIE.
Czyli podstawiając nasze dane otrzymujemy:


Opisywana statystyka ma rozkład chi kwadrat z jednym stopniem swobody, odnajdujemy wartość krytyczną chi kwadrat dla poziomu istotności 0,05. Wynosi ona 3,841. Ponieważ otrzymana wartość (45,021) jest większa od krytycznej wartości rozkładu chi kwadrat, odrzucamy hipotezę zerową i stawiamy wniosek, że przeprowadzony wykład miał wpływ na zmianę odpowiedzi.

Website template designed by TemplateMonster.com